Skaraborgs Städ AB har utökat sitt saneringsutbud, genom att den 3 mars 2014 förvärva saneringsföretaget SanMix AB i Skövde!

SanMix är ett väletablerat saneringsföretag med säte i Skövde, och omsätter ca 10 miljoner kronor per år. SanMix har idag främst Skaraborg som sitt geografiska arbetsområde, och sysselsätter ca 10 anställda.

Genom förvärvet breddar Skaraborgs Städ AB sitt saneringsutbud och blir en mer komplett entreprenör inom området genom att nu bl.a. kunna ta sig an mer brandsanering m.m. Tidigare har vi främst med asbest, klotter samt industristäd säger: Magnus Blom, Affärsområdeschef på Skaraborgs Städ.
Under 2014 kommer man att renodla och förlägga all saneringsverksamhet i SanMix, som kommer att drivas vidare som ett dotterbolag till Skaraborgs Städ AB.

För mer information välkommen att kontakta:
Magnus Blom
Affärsområdeschef
Sanering/industristäd/trädgård-fastighetsskötsel
0500-41 73 40
0506-188 59
mb@skaraborgs.se