Nu erbjuder vi Svanenmärkta städtjänster i hela Värmland!
Nu uppfyller också vårt dotterbolag Städtjänst Värmland AB kriterierna för att vara ett Svanenmärkt Städbolag.

Skaraborgs Städ AB och Städtjänst Värmland AB är två av 18 städbolag i Sverige som uppfyller de tuffa krav som krävs inom miljö och kvalitet för att bli Svanenmärkt, detta är vi mycket glada och stolta över.

Att erbjuda miljömärkta städtjänster innebär att vi uppfyller hårda miljökrav på många områden och att vi aktivt arbetar med att minska miljöbelastningen. Ett Svanenmärkt städbolag har begränsad förbrukning av kemikalier, som också de är miljömärkta. Vi minimerar våra transporter och håller nere mängden av vårt avfall.

Anlitar du ett Svanenmärkt städföretag hjälper du aktivt till att minska miljöbelastningen.

För mer information kring vår Svanencertifiering, kontakta Lennart Eklindh, Miljö-kvalitetsansvarig på 0506- 188 64 – 690 790 alternativt le@skaraborgs.se

Du kan även läsa mer om Svanenmärkta städtjänster här: http://www.svanen.se/Portaler/Stadtjanster/