Välj en ort:

Borås

Döbelnsgatan 21
506 36 BORÅS
Tfn 033-10 47 01
Fax 033-10 47 02

Regionschef
Mattias Jansson
033-10 47 01
0515-72 37 80
mj@skaraborgs.se
Serviceledare
Jaime Oviedo
033-23 22 71
jo@skaraborgs.se

Sanering/industristäd/trädgårds-fastighetsskötsel
Magnus Blom
033-10 47 01
0506-188 59
mb@skaraborgs.se
Hemservice
Helén Ekfeldt
033-10 47 01
0506-188 55
he@skaraborgs.se
Fönsterputs
0513-210 21
0515-72 37 84
kundservice@skaraborgs.se