Välj en ort:

Mariestad

Förrådsgatan 35 C
542 35 MARIESTAD
Tfn 0501-158 80
Fax 0501-158 83

Regionchef
Magnus Pethrus
0501-158 80
0500-38 13 40
mp@skaraborgs.se
Serviceledare
Malin Gustavsson
0501-27 83 71
mg@skaraborgs.se

Sanering/industristäd/trädgårds-fastighetsservice
Magnus Blom
0501-158 80
0506-188 59
mb@skaraborgs.se
Hemservice
Helén Ekfeldt
0501-158 80
0506-188 55
he@skaraborgs.se
Fönsterputs
0501-158 80
0506-188 65
kundservice@skaraborgs.se