Auktoriserat Serviceföretag

Auktorisationen är skapad av Almega Serviceföretagen för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Auktoriserade serviceföretag har bland annat:
• utbildade medarbetare
• miljöledningsystem
• ansvarsförsäkring
• betalda skatter och arbetsgivaravgifter
• medarbetare som har synlig namnbricka eller företagskort och kan legitimera sig

Vilka ansvarar för auktorisationen?

Det är Almega Serviceföretagen, arbetsgivar- och branschorganisationen för serviceentreprenadföretag i Sverige som ansvarar för auktorisationen.