Skaraborgs Städ täcker Västra Götaland, nordvästra Småland samt, genom sitt dotterbolag Städtjänst Värmland AB, även Värmland. (Se kartan.)

Med ett aktivt ägarskap och en filosofi att finnas nära våra
kunder har vi en stark lokal förankring på de orter där
vi är verksamma.

Vi har även möjlighet att utföra rikstäckande uppdrag via vårt delägareskap i Servicecompagniet.

Kontakta oss på din ort.