Huvudkontor Moholm

Skaraborgs Städ AB
Moholm
Box 332
549 06 Moholm

Besöksadress
Fägrevägen 2

Tel växel 0506-188 50
Fax 0506-188 68
Hemsida www.skaraborgs.se
E-post info@skaraborgs.se

Affärsområdesansvarig
Helén Ekfeldt
Tel 0506-188 55
he@skaraborgs.se
Serviceledare
Annika Berggren
0506-188 58
anbe@skaraborgs.se
Maritha Johansson Akoury
0506-188 66
maak@skaraborgs.se

Kontaktuppgifter till våra lokala kontor.