SanMix, vårt dotterbolag, har genom åren gjort många stora och viktiga saneringsarbeten runt om i Skaraborg. En lägenhetsbrand är något bland det jobbigaste som kan drabba oss och i många fall kan konsekvenserna bli förödande om man inte åtgärdar skadorna så snart som möjligt.

Natten till den 23 april utbröt en brand på taket i ett flerfamiljshus i centrala Skara. Lägenhetsbranden startade och spreds via taket på en huslänga som bestod av 36 lägenheter. Inga personer kom till skada under branden och man kunde snabbt evakuera personerna från lägenheterna till säkerhet.

SanMix, som är specialister inom sanering och rengöring, blev inkallade för att besiktiga skadan från branden. En rökätare placerades ut i varje lägenhet för att ta bort den röklukt som uppstått. Därefter påbörjades arbetet med att desinficera lägenheterna med en desinficeringsmaskin som sprutar ut elektrostatisk desinficering, detta för att bekämpa virus såsom Covid-19. Varje typ av skada har unika förutsättningar och därför fattades ett beslut tillsammans med försäkringsbolag om att tömning av samtliga lägenhetsinnehavares lösöre skulle påbörjas. Samtliga lägenheter är i dagsläget tömda och SanMix har nu påbörjat arbetet med saneringen av det rökskadade huset.

Att åtgärda de skador som skett så snart som möjligt kan vara avgörande för att begränsa värdeförlusterna vid en brand, oavsett om skadorna kommer från själva branden eller från släckningsprocessen. SanMix arbetar alltid för att snabbt kunna vara på plats och då också minimera skadorna som kan ske.