I vårt dagliga arbete utgår vi alltid ifrån våra fem värdeord, vårt så kallade PAKET. Värdeorden vägleder och påminner oss i allt vi gör, att tänka och agera rätt i alla situationer.

Vad är ansvar för er? Frågan ställdes till de anställda på Hemservice under en arbetsplatsträff.

Svaret kändes självklart och Annika, serviceledare på Hemservice sammanfattar deras tankar såhär.

-När man arbetar i privata hem krävs ansvar på många sätt, våra medarbetare axlar detta med stort hjärta och engagemang genom att komma i tid, göra det man ska, hålla reda på nycklar och koder, vara  rädd om material, bilar och självklart kundens hem. Att vi har tystnadsplikt är också en viktig ansvarsfråga.

-Vår resultatgaranti är också en del i att ta ansvar; har något blivit missat/ missuppfattat så åker vi tillbaka till kunden och rättar till!

 

För oss är ANSVAR ett grundläggande värde. Vår personal är noga med att följa upp, stämma av och rätta till eventuella fel. Därför kan vi stå för det vi lovar.

Här kan du läsa mer om hela vårt PAKET