Regeringen har beslutat att rutavdraget för privatpersoner mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna började gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag. Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år.

Våra tjänster är berättigade till skatteavdrag upp till 50% för hushållsnära tjänster som till exempel abonnemangs- och flyttstäd, tvättning, trädgårdsarbeten och rengöring – och vi tar hand om ansökan så du inte behöver tänka på det!

Läs mer om rutavdraget och vad vi kan hjälp dig med på Skaraborgs Privat (https://www.skaraborgs.se/privat/trygghet/rutavdraget/)