Helgerna närmar sig och vi måste fortsatt vara försiktiga i vår kontakt med andra. Eftersom ca 80% av all smitta sker via hudkontakt är god handhygien A och O, både hemma och på arbetsplatser. Enligt FHM är bästa sättet att tvätta händerna med tvål och varmt vatten – därefter kommer handsprit. Så låt inte pandemin begränsa er mer än nödvändigt. Med tätare städning och löpande påfyllning av tvål, torkpapper och handsprit får ni en tryggare miljö.

Beställ även våra smidiga handspritsautomater – 100% beröringsfria!