I vårt dagliga arbete utgår vi alltid ifrån våra fem värdeord, vårt så kallade PAKET. Värdeorden vägleder och påminner oss i allt vi gör, att tänka och agera rätt i alla situationer.

Vår Regionchef i syd Camilla Ekström (i gul tröja) berättar lite om vårt värdeord Engagemang.

-Engagemang är en av nycklarna till framgång, tillsammans når vi mål, tillsammans är vi starka.

-Det innebär som chef att finnas tillgänglig och vara lyhörd, att låta personalen vara delaktig ta egna beslut av sin arbetsdag. Då ökar engagemanget på arbetsplatsen och våra kunder upplever en högre kvalitet.

-För mig är det viktigt att alla trivs, få känna delaktighet.

Att uppmuntra varandra och känna uppskattning får varje människa att växa och då ha roligt på jobbet. Det är oxå en grogrund till ökat engagemang, avslutar Camilla.

 

Vår personal är närvarande, intresserad och har fokus på sitt arbete. När vi möter våra kunder ska passionen och glöden för vårt jobb synas. Kunden ska alltid mötas av ett leende.

Här kan du läsa mer om hela vårt PAKET