Städtjänst Värmland har fått fortsatt förtroende att leverera städ åt Säfflebostäder.

Nytt avtal med start 1 februari har skrivits och vi som moderbolag till Städtjänst Värmland gillar detta!

Säfflebostäder AB är ett kommunalt helägt bolag med 1350 stycken lägenheter och 100 stycken kommersiella lokaler. Bolaget förvaltar cirka 230 000 kvadratmeter area, varav drygt hälften är förvaltningsuppdrag för kommunens skolor, förskolor, äldreboende och förvaltningsbyggnader samt för industri- och kommersiella lokaler till andra bolag i kommunkoncernen.

SäBo – Välkommen till ett långsiktigt boende!

Vill du veta mer om SäBo gå in på deras fina hemsida.