Skaraborgs Städ har vunnit en omfattande upphandling med höga kvalitets- och miljökrav och skriver nu ett sexårigt kontrakt med Lerums kommun – en affär värd 160 miljoner kronor

Det nya kontraktet med Lerums kommun omfattar städning av lokaler på 150000 kvadratmeter, bland annat skolor, förskolor, sporthallar och äldreboenden, med början i november 2017.

Tuffa miljökrav

“Det känns väldigt bra att ha vunnit den här upphandlingen, inte minst eftersom Lerums kommun har mycket höga ambitioner på miljöområdet och har ställt tuffa krav”

Detta säger Skaraborgs Städs VD Fredrik Pethrus som räknar med att behöva nyrekrytera ett stort antal nya medarbetare. Personalstyrkan beräknas behöva växa med ett sjuttiotal personer, jämfört med dagens drygt 500.

Största affären någonsin

Affären är sammanlagt värd 160 miljoner kronor och är den största någonsin i Skaraborgs Städs historia.

“Det här ser jag som ett bevis för att vårt fokus på kvalitet, miljötänkande och seriös personalpolitik står sig bra i konkurrensen”, avslutar Fredrik Pethrus.