På Högskolan i Skövde tvättar Skaraborgs Städ nu sina moppar och mikrofiberdukar helt utan tvättmedel – i ett filtersystem från SWATAB. ”Att minska på användningen av kemikalier är en vinst för alla.” säger Magnus Jernetz, Kvalitet/Miljö & Inköp på Skaraborgs. Therese Karlsson, Serviceledare Skövde, instämmer. Ett cirkulärt system för hållbar städning!

Vatten är ett av de bästa lösningsmedel som finns, och om det anpassas för rätt ändamål kan det göra städning och annan rengöring ännu effektivare. Flera pilotprojekt pågår där vattnet spelar en nyckelroll för att göra de miljöer vi vistas i kemikaliefria. Detta gör hela städprocessen cirkulär och är ett viktigt steg för att skapa en mer hållbar lokalvård. Den stora användningen av kemikalier är vare sig hälsosam eller bra för miljön.

Vad är högrent eller ultrarent vatten?

Det pratas om nya typer av ”superrent” vatten, men vad är det och vad är poängen med det? Beroende på metod av filtrering kallas det aktivt, ultrarent-, eller avjoniserat vatten. I grunden är det vanligt vatten som genomgått olika filtreringsprocesser.

Vattnet som kallas ”ultrarent vatten” är kranvatten som avjoniserats. Resultatet är ett vatten där mineraler och salter filtrerats bort och är betydligt renare än destillerat vatten. Vattnet kan sedan användas för att tvätta rent utan tillsatta kemikalier, det lämnar inte heller kalkfläckar eller andra avlagringar efter sig när det torkat.

Hur görs det och var används det?

Det ska betonas att vatten i sin naturliga form är fantastiskt, utan det skulle inget liv finnas. Att rena vattnet betyder inte att det från början är orent, mineralerna och salterna i vattnet är inte smuts. Ämnena kan däremot stanna kvar på ytor efter genomförd städning, och ligga till grund för ansamling av nya smutspartiklar.

Avjonisering av kranvatten görs genom att vattnet leds in i ett filter där det renas i tre steg. En så kallad jonbytarharts binder/tar upp de fasta partiklarna. Processen leder fram till ett renat vatten som kan användas för att putsa fönster, bord, speglar och tvätta golv. Man kan också använda det i tvättmaskiner för att tvätta kläder eller städprodukter som exempelvis mikrofiberdukar – allt utan starka rengöringsprodukter och tvättmedel.

Kemikaliefritt och cirkulärt för framtiden

Det finns många fördelar med filtrerat vatten, den allra viktigaste är att städning och rengöring kan göras helt utan kemikalier.

Att använda filtrerat vatten skapar en bättre miljö, både för de som städar och de som vistas i den. Kemikaliefria miljöer är en vinst för oss alla och vissa miljöer är extra viktiga att hålla giftfria, inte minst där barn vistas.

Kemikalieinspektionen har påpekat detta i ett antal rapporter, och har som följd satt upp riktlinjer för en giftfri förskola.

En helt cirkulär metod där man tvättar mikrodukar golvmoppar och andra städverktyg med filtrerat vatten testas nu på ett flertal platser.

Resan att få bort kemikalierna som florerar i vår miljö har börjat, och vi på Skaraborgs Städ är med på tåget – för allas vår hälsa och miljö.

 

Vatten har i alla tider varit vårt bästa medel för rengöring. Genom att anpassa det och bli bättre på hur vi använder det, kan vi göra oss av med tillsatta kemikalier. ”Det är supereffektivt, behöver inte eftertorkas” säger Mikael Lennartsson, Serviceledare Sanering, Skaraborgs.