Välstädade trapphus i Lidköping – det är nu ett gemensamt intresse mellan oss och AB Bostäder i Lidköping. Avtal med dem är skrivet och fr om 1 juni är vi nu på plats och städar.

AB Bostäder är ett kommunägt bostadsföretag i Lidköping. De äger och förvaltar ca 2500 lägenheter, 100 lokaler och en mängd garage och p-platser. Deras lägenheter finns främst i Lidköpings tätort men även i de mindre orterna Vinninga, Saleby, Järpås, Gillstad, Örslösa och Tun.

Vi ser fram emot ett bra samarbete med AB Bostäder Lidköping.

Läs mer på deras hemsida.