I vårt dagliga arbete utgår vi alltid ifrån våra fem värdeord, vårt så kallade PAKET. Värdeorden vägleder och påminner oss i allt vi gör, att tänka och agera rätt i alla situationer.

Anna-Sofia Kleppang är sedan 4,5 år serviceledare i Tanumshede med omnejd.

Jobbet som serviceledare är både omväxlande och socialt med mycket kontakt, både med kunder och personal. Uppgifter som personalansvar och bemanningsfrågor samt ledning, planering och uppföljning av verksamheten hör till dagliga uppgifter. För Anna-Sofia är pålitlighet gentemot våra kunder en central del.

”Kunden ska kunna lita på och känna sig trygg med de tjänster vi har avtalat. Det är viktigt att kunden kan lita på mig som första kontakt och på mina medarbetare som utför de dagliga service-tjänsterna på plats.”

Hon menar också att det är viktigt att hennes medarbetare kan lita på henne som ledare.

”Det är en grundförutsättning för trygghet och det ser jag som självklart. För mig som ledare/chef letar jag efter egenskapen pålitlighet redan i anställningsprocessen av mina medarbetare. Så pålitligheten är ömsesidig i vårt team.”

 

PÅLITLIGHET grundar sig i att vår personal är ärlig och noga med att passa tider, ger bra service och kan följa instruktioner. Att vi dessutom har den bas­kunskap som uppdraget kräver gör oss pålitliga för våra kunder.

Här kan du läsa mer om hela vårt PAKET