VÅR KVALITETS-
OCH MILJÖPOLICY

Vi utför städtjänster i offentliga och privata miljöer. Dessa uppdrag ska genom nära kontakt med kunden utföras enligt beställning och avtal, för att uppfylla behov, önskemål, krav och förväntningar. Vi arbetar för att kunden på alla tänkbara sätt ska få en positiv bild av företaget.

Detta ska vi uppnå genom att:

  • Samarbeta med kunder, myndigheter, leverantörer och organisationer för att utveckla yrkeskunskap, kvalitet och miljöomsorg.
  • Kvalitets- och miljöförbättringar ska ständigt pågå och vara en naturlig del av det dagliga arbetet samt vara en viktig kugge i företagets utvecklingsprocess.
  • I vårt dagliga arbete ska vi främja metoder och arbetssätt som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling.
  • Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare till kompetenta yrkesmänniskor präglade av serviceanda och laganda.
  • Med Miljöbalkens allmänna hänsynsregler som bas strävar vi efter ständiga förbättringar.
  • Reklamationer och avvikelser i såväl miljö som kvalitet ska åtgärdas snabbt och effektivt med omsorg om kunden.