Auktorisation
och certifiering

AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG

Skaraborgs Städ är auktoriserat av branschorganisationen Almega Serviceföretagen i syfte att stärka seriösa företag och skapa trygghet för kunderna. För att bli – och fortsätta vara – auktoriserade krävs bland annat att vi:

• använder utbildade medarbetare
• har ett miljöledningssystem
• har ansvarsförsäkring
• sköter skatter och arbetsgivaravgifter korrekt
• bär namnbrickor och kan legitimera oss

 

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERING

Att kunna erbjuda våra kunder tjänster med hög kvalitet med största möjliga hänsyn till miljön är ett viktigt mål för oss på Skaraborgs Städ. Därför har vi ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen revideras löpande och innebär bland annat att du alltid kan vara säker på att:

• vi har utbildad personal
• vi arbetar med ständiga förbättringar
• vi sätter nya dokumenterade kvalitets- och miljömål på både lång och kort sikt
• vi genomför regelbundna miljöanalyser
• vi använder miljögodkända kemikalier och doseringssystem

 

 

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Vi utför städtjänster i offentliga och privata miljöer. Dessa uppdrag ska genom nära kontakt med kunden utföras enligt beställning och avtal, för att uppfylla behov, önskemål, krav och förväntningar. Vi arbetar för att kunden på alla tänkbara sätt ska få en positiv bild av företaget.

Detta ska vi uppnå genom att:

  • Samarbeta med kunder, myndigheter, leverantörer och organisationer för att utveckla yrkeskunskap, kvalitet och miljöomsorg.
  • Kvalitets- och miljöförbättringar ska ständigt pågå och vara en naturlig del av det dagliga arbetet samt vara en viktig kugge i företagets utvecklingsprocess.
  • I vårt dagliga arbete ska vi främja metoder och arbetssätt som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling.
  • Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare till kompetenta yrkesmänniskor präglade av serviceanda och laganda.
  • Med Miljöbalkens allmänna hänsynsregler som bas strävar vi efter ständiga förbättringar.
  • Reklamationer och avvikelser i såväl miljö som kvalitet ska åtgärdas snabbt och effektivt med omsorg om kunden.