CSR – aktivt samhällsansvar

Samhällsansvar, eller CSR, som står för Corporate Social Responsibility, innebär i klarspråk att vara seriös, engagerad och ansvarstagande.

Att ta ett aktivt samhällsansvar och bidra till en hållbar utveckling är en självklarhet för oss på Skaraborgs Städ i vår roll som professionell tjänsteleverantör och stor arbetsgivare i regionen. Vi är nämligen övertygade om att det lönar sig i längden att verka för ökad jämställdhet, ökad mångfald, minskat utanförskap, bättre hälsa och minsta möjliga påverkan på vår gemensamma miljö.

Inte minst tar detta sig uttryck i vår personalpolitik, som bygger på att se varje individs möjligheter och att skapa möjligheter för människor att växa i sin yrkesroll – oavsett bakgrund eller etniskt ursprung. En praktik eller provanställning hos oss har blivit en väg in i arbetslivet för många nyinflyttade – med löpande fortbildning som ger förutsättningar för etablering i samhället på allvar.

På samma sätt blir det självklart för oss att sköta andra åtaganden på ett professionellt och seriöst sätt, som till exempel att följa arbetsmarknadens lagar och regler och att erbjuda stabila och trygga arbetsförhållanden, i en bransch där det tyvärr finns aktörer som gärna tar genvägar.

Som en del i vårt CSR-arbete är vi dessutom genom medlemskapet i Servicecompagniet anslutna till FN:s Global Code of Conduct, som internationellt arbetar för föreningsfrihet, humana arbetsvillkor, samt mot alla former av korruption, diskriminering och barnarbete med mera.