Sanmix – proffs på sanering och rengöring

Genom vårt helägda dotterbolag SanMix kan vi också erbjuda ett komplett utbud av saneringstjänster. Med erfarna och specialutbildade tekniker rycker vi snabbt ut med jour både kvällar och helger. Vi hanterar skador, lösören och sanering inom brand, fukt, asbest, PCB, lukt, mögel, radon, olja, klotter och rengörning av tak, fasad och ventilation samt rivning och återställande efter skada. På SanMix hemsida får du svar på alla dina frågor!

Läs mer på SanMix