Vår historia

Ett familjeföretag – med storföretagets resurser

I början av 1970-talet såg Jakob Pethrus att det fanns förutsättningar att bedriva fönsterputsverksamhet i Mariestad – och det visade sig snart att han hade rätt. Företaget gick bra och växte år för år. Så småningom tog sonen Anders över och flyttade verksamheten till hemorten Moholm, som där i sin tur överlåtit verksamheten till sina söner Fredrik, Gustav och Magnus som driver företaget idag. Med ett aktivt ägarskap och en filosofi att finnas nära våra kunder har vi en stark lokal förankring på de orter där vi är verksamma.

Det handlar alltså om ett familjeföretag i tredje generationen. Tack vare en stark lokal förankring och en långsiktig tillväxtstrategi där vi idag är över 800 anställda inom koncernen och med växande antal lokalkontor i både Västra Götaland, Småland och Värmland – och med väldigt mycket mer än fönsterputs på programmet!