om oss

Ett familjeföretag – med storföretagets resurser

I början av 1970-talet såg Jakob Pethrus att det fanns förutsättningar att bedriva fönsterputsverksamhet i Mariestad – och det visade sig snart att han hade rätt. Företaget gick bra och växte år för år. Så småningom tog sonen Anders över och flyttade verksamheten till hemorten Moholm, som där i sin tur överlåtit verksamheten till sina söner Fredrik, Gustav och Magnus som driver företaget idag. Med ett aktivt ägarskap och en filosofi att finnas nära våra kunder har vi en stark lokal förankring på de orter där vi är verksamma.

Familjeföretaget Skaraborgs Städ, med huvudkontor i Moholm, som tack vare goda och långsiktiga kundrelationer vuxit till att bli en ledande aktör i branschen över stora delar av Götaland med över 500 medarbetare – men alltid med en bevarad lokal förankring på alla våra verksamhetsorter.

När du väljer Skaraborgs Städ får du en seriös och engagerad leverantör som följer spelreglerna – med råge. För oss är det självklart med kollektivavtal och kvalificerad fortbildning för all personal. Så skapar vi engagerade, kompetenta medarbetare med yrkesstolthet, laganda och en utpräglad känsla för service i alla tjänster vi utför – och trygghet för dig!

Välkommen att prova oss!