Våra tjänster

Vill du får det riktigt rent och fint och tid över till annat? Låt oss hjälpa dig – med resultatgaranti och RUT-avdrag!

Hemservice och städning

Du kan välja att låta oss utföra tjänsten vid enstaka tillfällen, men de flesta föredrar regelbunden hjälp enligt avtal. Tillsammans med dig kommer vi då överens om vad som ska göras och hur ofta, och ger dig sedan ett fast månadspris.

När du känner dig nöjd med offerten kommer vi överens om tider och kvitterar ut nycklar. Våra abonnemangsstäd utförs alltid av samma personal och har alltid med sig allt städmaterial och alla redskap. De som gör jobbet arbetar oftast i par – det ger kontinuitet och extra trygghet för dig.

I början har du alltid 3 provmånader med bara 1 månads uppsägningstid, därefter gäller 3 månaders uppsägning. Du kan närsomhelst ändra på omfattningen av tjänsten om behoven skulle förändras.

Städtjänster berättigar till skattereduktion för hushållsnära tjänster, så kallat RUT-avdrag, med upp till 50 procent av kostnaden.

Hör av dig, så bokar vi in ett kostnadsfritt hembesök!