Fönsterputs

Att putsa fönster – det var så Skaraborgs Städ startade för snart femtio år sedan. Så du kan vara lugn för att vi har erfarenheten som krävs för ett bra resultat, oavsett om det gäller en glasbeklädd skyskrapa eller en enplansvilla.

Du väljer själv om du vill beställa fönsterputs vid enstaka tillfällen eller på regelbundna tider enligt avtal. Tillsammans med dig kommer vi då överens om hur ofta du vill ha fönstren putsade och ger dig sedan ett fast månadspris.

När du känner dig nöjd med offerten kommer vi överens om tider och kvitterar ut nycklar. Vår personal har alltid med sig allt städmaterial och alla redskap.

I början har du alltid 3 provmånader med bara 1 månads uppsägningstid, därefter gäller 3 månaders uppsägning. Du kan närsomhelst ändra på omfattningen av fönsterputsningen om behoven skulle förändras.

Innan vi kommer förbereder du genom att ta ner gardiner och plocka bort blommor och föremål från fönsterbänkarna – och tala om för oss om något av fönstren är svåra att öppna eller har några skador.

Fönsterputsning berättigar till skattereduktion för hushållsnära tjänster, så kallat RUT-avdrag, med upp till 50 procent av kostnaden.

Hör av dig, så bokar vi in ett kostnadsfritt hembesök! Anmäld ditt intresse här via formuläret om du är privatperson. Läs mer om fönsterputs här om du representerar ett företag som behöver hjälp.

Alla våra tjänster