AUKTORISATION OCH CERTIFIERING

Skaraborgs Städ är auktoriserat av branschorganisationen Almega Serviceföretagen. Det innebär bland annat krav på följande:

• utbildade medarbetare med namnbrickor och legitimation
• miljöledningssystem
• ansvarsförsäkring
• skatter och arbetsgivaravgifter i ordning

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 är en certifiering som revideras löpande. Den innebär bland annat att du alltid kan vara säker på att:

• vi har utbildad personal
• vi arbetar med ständiga förbättringar
• vi sätter nya dokumenterade kvalitets- och miljömål på både lång och kort sikt
• vi genomför regelbundna miljöanalyser
• vi använder miljögodkända kemikalier och doseringssystem