Rutavdraget
– din frihet

Våra tjänster är berättigade till skatteavdrag upp till 50% för hushållsnära tjänster, så kallat Rutavdrag – och vi tar hand om ansökan så du inte behöver tänka på det alls!

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Exempel på tjänster är abonnemangs- och flyttstäd, tvätt och strykning, fönsterputsning, rengöringsarbeten, trädgårdsarbeten som till exempel gräsklippning och snöskottning.

Från den 1 januari 2021 medges Rutavdraget med 50% av arbetskostnaden med maxbelopp 75 000 kr per person och år för alla över 18 år.

Du får skattereduktion för tjänsterna när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.

Är du osäker på om ditt arbete är berättigat till rutavdrag?
Läs Skatteverkets information ”Ger arbetet rätt till rutavdrag?

Läs mer om nya rutavdraget på Skatteverkets hemsida här