Vi tar hand om
vår miljö

Svanenmärkt företag

Vi på Skaraborgs Städ har miljömärkningen Svanen ända sedan 2008. Det innebär att du kan vara säker på att vi ligger i den absoluta täten när det gäller att utveckla städmetoder, rengöringsmedel och transporter för att minimera påverkan på miljön.

Kriterierna för att bli Svanenmärkt baseras på en grundlig analys av miljöpåverkan genom hela kedjan, från valet av rengöringsmedel till hur dessa används – inklusive hur vi transporterar oss:

• Ständigt utvecklingsarbete för att hitta ännu mer miljöriktiga medel och metoder
• Medel med miljö- och hälsofarliga ämnen används inte alls
• Rätt dosering minimerar belastningen på miljön
• Mikrofiberdukar ersätter kemikalier helt där så är möjligt
• Noga planerade rutter
• Miljöklassade fordon
• Utbildning i Eco-driving

Mer om Svanenmärkning hittar du här.