Vi tar hand om er arbetsmiljö – och mycket mer

Tilläggstjänster

Genom att utnyttja Skaraborgs breda utbud av tilläggstjänster och arbetsplatsservice kan du slippa mycket administration. Du sparar både tid och pengar genom att låta vår personal utföra en rad mindre sysslor och supporttjänster när vi ändå är på plats och städar!

Din städ- och servicepartner

Du ser devisen överallt. Vi kallar oss Skaraborgs Städ & Servicepartner – och det är ingen slump, eftersom allt vi gör bottnar i en känsla för service. Det handlar om att underlätta din arbetsdag genom att ta hand om perifera sysslor så att du får tid över till kärnverksamheten, det du tjänar pengar på.

Mycket av den här typen av arbetsplatsservice, eller ”Facility management” som det också kallas, hittar du som tilläggstjänster till städningen, som till exempel påfyllning av förråd, tvätthantering, vaktmästeri, men även som större tjänster som trädgårdsskötsel, fönsterputs, industristäd och fastighetsskötsel. Det viktiga för oss är att hitta en helhetslösning för ditt företag som du känner dig bekväm med. Det mesta är möjligt, med målet att du inte ska behöva mer än en servicepartner – oss på Skaraborgs!