Desinficering

DESINFICERING OCH DESINFEKTION

Vi utför desinficering och desinfektion för företag och organisationer.

Utvecklingen på området har gått snabbt framåt de senaste åren – något som förstås är extra välkommet i tider av coronavirusspridning. Den senaste elektrostattekniken gör det möjligt att snabbt rengöra stora ytor med hundraprocentig täckning.

I arbetet med desinficering och desinfektion använder vi avancerade elektrostatmaskiner som med hjälp av en kompressor sprejar ut en fin dimma av elektriskt laddade droppar, som söker sig in i minsta lilla skrymsle.

Det innebär att vi kan komma åt ytor som vanlig manuella insatser har svårt att nå. De finfördelade dropparna sveper runt alla ytor och täcker dem effektivt – under, över, bakom, inuti.

Vilka ytor kan desinficeras? 

Behandlingen är lika verkningsfull på hårda ytor såsom trä, glas, metall och plast som på mattor, möbler och andra textilier. Tekniken som vi använder oss av innebär att varje millimeter av desinficeringsmedlet hamnar precis där det gör nytta. Effekten blir total och jobbet går snabbt. Grundprincipen är ungefär densamma som vid pulverlackering – det når överallt utan spill!

Vår elektrostatbehandling ger dessutom ett förebyggande och långtidsverkande skydd, inte bara mot virus utan även mot bakterier och ämnen som kan orsaka dålig lukt. Du får säkrare och fräschare lokaler på nolltid. 

Vilka företag passar det för?  

De flesta företag kan använda sig av desinficering av sina lokaler. Men viktigast är det…

  • Där många personer arbetar
  • För verksamheter dit många kunder anländer
  • Där riskgrupper vistas

I samband Covid-19 kan även mindre företag där personer regelbundet vistas tillsammans, dra stor nytta av att använda sig av desinficering. Det minskar riskerna för smitta, och därmed kostnader för sjukskrivning. Dessutom får det dina kunder att känna sig trygga. 

Om du är intresserad av att få reda på mer om hur vi kan hjälpa till med desinficering av ytorna på ditt företag, tveka inte att kontakta oss för hjälp med desinfektion och desinficering.

Alla våra tjänster