Sanering

Vi utför sanering för klotter, asbest och PCB med specialutbildad personal. Genom vårt helägda dotterbolag SanMix kan vi även ta hand om mer komplexa uppdrag och erbjuda ett komplett utbud av saneringstjänster, allt från brandsanering, luktsanering till lösöresanering. På SanMix hemsida får du svar på alla dina frågor!

Alla våra tjänster