Servicepartner

Din servicepartner – Facility management

Du ser devisen överallt. Vi kallar oss Skaraborgs Städ & Servicepartner – och det är ingen slump, eftersom allt vi gör bottnar i en känsla för service. Det handlar om att underlätta din arbetsdag genom att ta hand om perifera sysslor så att du får tid över till kärnverksamheten, det du tjänar pengar på.

Mycket av den här typen av kringtjänster hittar du som tillval till städningen, som till exempel påfyllning av förråd, växtskötsel, pappersåtervinning och liknande insatser. Men vårt utbud av plustjänster och arbetsplatsservice av olika slag sträcker sig mycket längre än så. Ser du ett behov har vi nästan alltid möjlighet att skräddarsy en lösning som passar perfekt – och vi hjälper dig förstås också gärna att hitta behoven där det finns potential att effektivisera genom att renodla.

Det kan handla om nästan vad som helst. Vi kan ta över driften av din reception eller telefonväxel, planerat och felavhjälpande underhåll, interna transporter, produktionsmoment som emballering och utleveranser, bemanning för att kapa belastningstoppar, vaktmästeri- eller fastighetsskötarroller – stadigvarande, regelbundet eller under begränsade perioder.

Det viktiga för oss är att hitta en lösning för ditt företag som du känner dig bekväm med. Det mesta är möjligt, med målet att du inte ska behöva mer än en servicepartner – oss på Skaraborgs!

Alla våra tjänster